Jakub MIKEŠ

Bakalářská práce

Desktopová aplikace pro generování školního rozvrhu malé školy

Application for School Schedule Generation Usable for Benchmark of Testing Tools
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření desktopové aplikace pro generování školního rozvrhu malé školy používající externí soubory jako vstupy a výstupy. V teoretické části se budeme věnovat metodám, kterými lze tuto problematiku řešit. Dále bude popsán návrh algoritmů ke generování a samotná implementace celé aplikace. Podstatná část práce je věnována testování implementované aplikace a zhodnocení …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to create desktop application for generating school timetable of small school using external files as inputs and outputs. In theoretical part, we focus on methods that can address this issue. In practical part, the design of generation algorithms and the actual implementation of the entire appliacation are described. A substantial part of this work is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKEŠ, Jakub. Desktopová aplikace pro generování školního rozvrhu malé školy. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika