Bc. Jiří DOUPAL

Diplomová práce

Digitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RAS

Digital terrain model for hydrodynamic simulation in HEC- RAS
Anotace:
Cílem diplomové práce je naměření příčných profilů v zájmovém území pomocí totální stanice a GPS přístroj. Naměřená data byla zpracována pomocí programu ArcGIS 9.3, ze kterých byly vytvořeny tři typy modelu TIN (Triangulace Irregullar Network). V programu ArcView 3.2 se pomocí pre a postprocessingu v extenzi HEC-GeoRAS upravila data naměřených příčných profilů a tyto výsledky pak byly převedeny do …více
Abstract:
The aim of the thesis is to measure cross sections in the area of interest using the total station and GPS device. The measured data were processed using ArcGIS 9.3, which were created from three types of model TIN (Trianguled Irregular Network). The program ArcView 3.2, using pre-and post-processing in extension HEC-GeoRAS adjusted data measured cross sections and these results were then converted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011
Zveřejnit od: 23. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOUPAL, Jiří. Digitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RAS. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta