Petra SALAMÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Geomorfologie vybraných opuštěných kamenolomů v Českém středohoří

Geomorphology of selected abandoned quarries in the České středohoří
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na antropogenní montánní geomorfologii se specifikací na tři kamenolomy v Českém středohoří. Práce je rozdělena do několika hlavních kapitol, kde se první týká antropogenní geomorfologie montánních forem reliéfu. Druhá kapitola se zabývá touto problematikou v rámci CHKO České středohoří. V další části práce jsou prezentovány geomorfologické mapy, které jsou výsledkem vlastního …více
Abstract:
The thesis is focused on anthropogenic geomorphology of three quarries in the České středohoří. The work is divided into several chapters, where the first focuses on anthropogenic landforms. The second chapter deals with this issue within the PLA České středohoří. The following part presents the geomorphologic maps, which are result of own field survey. In the final part of the work, the character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Raška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALAMÁNKOVÁ, Petra. Geomorfologie vybraných opuštěných kamenolomů v Českém středohoří. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta