Bc. Tomáš Kolomazník

Diplomová práce

Prostorové projevy druhého demografického přechodu v České republice

The Spatial Effects of the Second Demographic Transition in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je objasnit koncept druhého demografického přechodu a popsat ho jak v obecné rovině, tak ve specifických podmínkách České republiky. V praktické části je definováno sedm indikátorů, které tvoří základ pro prostorovou analýzu vývoje tohoto fenoménu na úrovni okresů (LAU1) v období 2001 až 2014. V závěru odpovídá práce na otázku, zda v České republice druhý demografický přechod …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to explain the concept of the second demographic transition and to describe it not only generally, but also in specific conditions of the Czech Republic. In its practical part there are defined seven indicators, which form the basis for the spatial analysis of this phenomenon on the level of districts (LAU1) between the years 2001 and 2014. Finally, the question whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolomazník, Tomáš. Prostorové projevy druhého demografického přechodu v České republice. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / anglický jazyk - zeměpis