Bc. Eva Mlnaříková

Bakalářská práce

Vodní pohybové pohádky

Motion fairy tales in water
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu vodních pohybových pohádek. Obsahuje teoretickou část, která popisuje ontogenetický vývoj dítěte předškolního věku, teorii plavání, hry a pohádky. V praktické části jsou nabyté poznatky využity formou pohybových pohádek uplatněných ve výuce plavání. Cílem práce je vytvořit inspirativní praktickou příručku pro instruktory plavání.
Abstract:
The bachelor thesis devotes to the theme of motion fairy tales in water. It consists of theoretical part, which describes ontogenetical development of preeschool-aged children, theory of swimming, play and tales. In the practical part the acquired knowledges are used in the form of motion fairy tales appliable at swimming lessons. The aim of this thesis is to create an inspiring manual for swimming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta