Bc. Anna Etela Gašparová

Bakalářská práce

Koncept Jasašii nihongo: Analýza textů pro účely výuky japonštiny jako cizího jazyka

Yasashii Nihongo: Textual analysis for Japanese as a foreign language instruction
Abstract:
The main focus of this bachelor thesis is an adequacy analysis of Japanese graded readers. Through this analysis, it is determined whether or not these texts are adequate for furthering students’ Japanese language education, following the achievement of attaining the level of Japanese as represented by the Yasashii Nihongo concept. The thesis consists of three chapters. In the first two chapters, the …více
Abstract:
Predmetom výskumu tejto bakalárskej práce je analýza primeranosti japonských zjednodušených beletristických textov na účel výuky nadväzujúcej na koncept Jasašii nihongo. Práca hodnotí využiteľnosť takýchto textov vo výuke. Skladá sa z troch kapitol. V prvých dvoch kapitolách je predstavený koncept Jasašii nihongo, jeho pôvod, využitie a konkrétny obsah. Je tu vykreslená aj s ním spojená forma výuky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Matela, M.A.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Rozwalka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika

Práce na příbuzné téma