Bc. Alina Kremsier

Bakalářská práce

Analyses of the salary system at the enterprise at the example of "Bayan-Sulu" JSC

Analyses of the salary system at the enterprise at the example of "Bayan-Sulu" JSC
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza mzdového fondu cukrárny "Bayan Sulu" JSC Kostanaj, Republika Kazachstán, jakož i odhalení její ekonomické a sociální efektivnosti. Kromě toho na základě výsledků analýz je rozvíjen systém třídění, jehož cílem je optimalizace výplaty pracovních sil ve společnosti. Zvláštní pozornost je věnována ekonomické podstatě takových jevů, jako jsou "mzdy", její klasifikace …více
Abstract:
The main goal of this Bachelor thesis is the analyses of the wages fund of “Bayan Sulu” JSC confectionery factory of Kostanay city, Republic of Kazakhstan, as well as revealing of its economic and social efficiency. Besides, on the basis of the results of the analyses the system of grading, aiming to optimize the labor payment in the company is developed. Special focus is given to the economical essence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: DBA Oldřich Dutý, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma