Bc. Alina Kremsier

Bachelor's thesis

Analyses of the salary system at the enterprise at the example of "Bayan-Sulu" JSC

Analyses of the salary system at the enterprise at the example of "Bayan-Sulu" JSC
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza mzdového fondu cukrárny "Bayan Sulu" JSC Kostanaj, Republika Kazachstán, jakož i odhalení její ekonomické a sociální efektivnosti. Kromě toho na základě výsledků analýz je rozvíjen systém třídění, jehož cílem je optimalizace výplaty pracovních sil ve společnosti. Zvláštní pozornost je věnována ekonomické podstatě takových jevů, jako jsou "mzdy", její klasifikace …more
Abstract:
The main goal of this Bachelor thesis is the analyses of the wages fund of “Bayan Sulu” JSC confectionery factory of Kostanay city, Republic of Kazakhstan, as well as revealing of its economic and social efficiency. Besides, on the basis of the results of the analyses the system of grading, aiming to optimize the labor payment in the company is developed. Special focus is given to the economical essence …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Reader: DBA Oldřich Dutý, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic