Bc. Markéta NAVRÁTILOVÁ

Diplomová práce

Biokompozity na bázi polyester-urethanových matric

Polyesterurethane Based Biocomposites
Abstract:
The presented master thesis is dedicated to polyester urethane based biocomposites with special focus on compatibilization techniques for improving of interfacial adhesion between polyester urethane matrix and flax fibers. To achieve the goals, seven types biocomposites were prepared whereas the properties were modified by adding commercial additive, two types of experimental additives and the oleic …více
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je věnována polyesteruratanovým biokompozitům. Zvláště pak se zaměřuje na metody kompatibilizace pro zvýšení mezifázové soudržnosti mezi vlákny a polymerní matricí. Pro potřeby práce bylo připraveno sedm typů materiálu, při-čemž jejich vlastnosti byly modifikovány přidáním komerčního aditiva, dvou typů experi-mentálních aditiv, a kyseliny olejové s přídavkem di-tert-butyl …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTILOVÁ, Markéta. Biokompozity na bázi polyester-urethanových matric. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů

Práce na příbuzné téma