Bc. Zuzana Smetanová

Master's thesis

Udržitelný rozvoj mikroregionů severovýchodní části kraje Vysočina

Sustainable develepment of microregions in the northeastern part of the Vysočina Region
Abstract:
Práce mapuje efektivitu a účelnost klíčových rozvojových dokumentů v mikroregionech zasa-hujících do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem a navrhuje optimalizované řešení postupu tvorby strategie. Hlav-ním kritériem celé analýzy je udržitelný rozvoj dané oblasti. Práce se opírá o dvě hlavní meto-dologická východiska tj. využití komparativní …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to improve strategy making process for increased effectivity and sustainable development of the micro-regions in the North-Eastern periphery of the Vysočina region (Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem). Optimization of current proces-ses and strategies was achieved by usage of several analytical methods; Comparative analysis, Quantitative and Qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta