Bc. Jan Chýle, DiS.

Bakalářská práce

Úložná zařízení s flash pamětí

Storage Devices with Flash Memory
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na úložná zařízení, která využívají pro uchování dat paměť typu flash. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je věnována vývoji pamětí flash, druhá kapitola se věnuje architektuře pamětí flash, popisuje fungování pamětí flash, typy pamětí NOR a NAND a buňky SLC, MLC a TLC. Třetí kapitola se zabývá úložnými zařízeními, která paměť flash využívají a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on storage devices that use flash memory for data storage. The work is devided into four main chapters. The first chapter is devoted to the development of flash memory, the second chapter is devoted to the architecture of flash memory, describes the flash memory, memory types as NAND and NOR and cells like SLC, MLC and TLC. The third chapter deals with the storage devices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie