Marcela Hudečková

Bakalářská práce

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Preparation of Applicants for the Foster Family Care
Anotace:
V této práci se zaměřuji na přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny jako na součást celého procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Cílem je zjištění pohledu žadatelů a expertů na odbornou blokovou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči v Královéhradeckém kraji. V teoretické části se věnuji nejprve náhradní rodinné péči jak z pohledu historie …více
Abstract:
In this thesis, I focus on the preparation of individuals suitable for becoming adoptive parents or foster parents to accept a child into a family as a part of the whole process of mediating foster family care. The aim is to research the viewpoints of applicants and experts in specialist block preparation of applicants for the foster family care in the Hradec Králové region. In the theory part, I first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB260

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: Lucie Smutková
  • Oponent: Olga Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv