Theses 

Daň z příjmů fyzických osob – Ing. Dan Bartoloměj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Dan Bartoloměj

Bakalářská práce

Daň z příjmů fyzických osob

Income tax on individuals

Anotace: Předmětem bakalářské práce je problematika daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daň z příjmu ze samostatné činnosti. Práce tak má poukázat na daňové zatížení obou poplatníků, které je spolu s výší odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stále velmi diskutovaným tématem.

Abstract: The subject of this thesis is the issue of tax of personal income tax, focusing on tax on income from employment and functional benefits and tax on income from self employment. Thus, the thesis has to point out the tax burden of both taxpayers, which is, together with the amount of social security contributions and health instance, still very hot topic.

Klíčová slova: Daň z příjmů, daňové přiznání, roční zúčtování daně, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 10:25, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz