Bc. Hana Svobodová

Diplomová práce

Pěna dní

Foam of days
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se skládá z části praktické a teoretické. Praktický umělecký výkon se pohybuje na pomezí konceptuálního umění, performance a fotografie. Autorka se zabývá otázkou reality a její interpretace na pozadí všedního dne. Vyvstává tak Platónova otázka o skutečnosti a jejím odrazu. Teoretický text zasazuje praktickou část do historie, teorie a estetiky umění. Věnuje se tedy tématu …více
Abstract:
This master’s thesis is divided to two part: theoretical and practical. Practical part is an art project. It belongs to conceptual art, performance and photography. Author asks about reality and its interpretation in relation to ordinary day. Here is discovered Platoon’s question about substantiality and its reflection. Theoretical part puts practical part to context of history, theory an aesthetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kamenický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova