Theses 

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context – Bc. Pavla Šimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Bc. Pavla Šimková

Bakalářská práce

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context

Building a New World: The Czechoslovak Policy of War Crimes Punishment after the Second World War in International Context

Anotace: Práce se zabývá vývojem československé politiky potrestání válečných zločinců během druhé světové války a zasazuje tento vývoj do širšího kontextu spojenecké politiky, zejména sovětské a americké. Snaží se prokázat, že československá exilová vláda přispěla značným dílem k přijetí jasně definované spojenecké politiky potrestání válečných zločinů, a zároveň se pokusí dokázat, že ideologický základ československé politiky potrestání válečných zločinů měl více společných rysů s přístupem americkým než s postojem Sovětského svazu.

Abstract: The thesis deals with the development of the Czechoslovak policy of war crimes punishment during the Second World War and sets it into a broader context of the Allied war crimes policy, especially of the Soviet and American approach. It argues that the Czechoslovak government-in-exile played an important role in prompting the Allies to adopt a decisive war crimes policy, and that the ideological basis of the Czechoslovak war crimes policy was closer to the American than to the Soviet approach.

Keywords: Czechoslovak retribution, Czechoslovak war crimes policy, war crimes punishment, Allied war crimes policy, Nuremberg Trial, UNWCC, československá retribuce, potrestání válečných zločinců, Norimberský soud, spojenecká politika potrestání válečných zločinů

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz