Bc. Zuzana Ďuriová

Diplomová práce

Projevy chudoby v regionech ČR

Manifestations of poverty in the regions of the Czech Republic
Anotace:
Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena na mezinárodní pohled na chudobu,zejména z pohledu EU. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a cílem diplomové práce je zjistit, zda se situace v ČR po roce 2010 …více
Abstract:
Purpose of this diploma thesis is mapping development of poverty in the Czech regions. Diploma thesis is divided in three chapters. First part include definitions of poverty and social exclusion. Second part is focused on international view on poverty, important is the point of view of Europe Union. The year 2010 was called European year for combating poverty and social exclusion and the goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ďuriová, Zuzana. Projevy chudoby v regionech ČR. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní