Theses 

Globální logistika, její výhody a úskalí z pohledu exportéra – Bc. Ilya Vasilenka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Ilya Vasilenka

Bakalářská práce

Globální logistika, její výhody a úskalí z pohledu exportéra

Global logistic, its advantages and drawbacks in term of exporter

Anotace: Logistika je velice důležitou činností firmy a logistické náklady silným způsobem ovlivňují celkové náklady firmy. Tato bakalářská práce se zabývá logistikou z globálního hlediska. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části,teoretickou a praktickou. V teoretické části je vytvořen základ pro další zkoumání toho, jak probíhá logistika ve vybrané firmě. Praktická část se soustředí na firmu WISSA - jedná se o společnost, která je významným exportérem ve svém oboru. Hlavním cílem práce je zhodnocení dosavadního působení logistiky v rámci vybrané firmy s následnou tvorbou doporučení firmě pro účely zlepšení logistických činností.

Abstract: Logistics is a very important activity of the company and the logistical expenses have a strong influence on the overall cost of the company. This thesis deals with the logistics of a global perspective. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is created the basis for further exploration of the logistics of the selected company. The practical part focuses on the company WISSA - this company is a major exporter in its field. The main objective is the evaluation of the functioning of logistics in the selected company with the consequent formation of recommendations for the improvement of logistics activities.

Klíčová slova: Logistika, logistické služby, doprava, skladovací procesy, balící zařízení. Logistics, logistics services, transport, storage processes, packaging equipment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz