Bc. Ilya Vasilenka

Bakalářská práce

Globální logistika, její výhody a úskalí z pohledu exportéra

Global logistic, its advantages and drawbacks in term of exporter
Anotace:
Logistika je velice důležitou činností firmy a logistické náklady silným způsobem ovlivňují celkové náklady firmy. Tato bakalářská práce se zabývá logistikou z globálního hlediska. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části,teoretickou a praktickou. V teoretické části je vytvořen základ pro další zkoumání toho, jak probíhá logistika ve vybrané firmě. Praktická část se soustředí na firmu WISSA - jedná …více
Abstract:
Logistics is a very important activity of the company and the logistical expenses have a strong influence on the overall cost of the company. This thesis deals with the logistics of a global perspective. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is created the basis for further exploration of the logistics of the selected company. The practical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní