Bc. Michaela Kovářová

Bakalářská práce

Legislativní proces v České republice

Legislative Process in Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce, na téma „Legislativní proces v České republice“, se zabývá popisem legislativního procesu v České republice počínaje jeho zahájením, rolí jednotlivých subjektů a uvádí výjimky ze standardního legislativního procesu. Další část je věnována poměrně novému fenoménu legislativního procesu, a tím je tzv. RIA, tedy Hodnocení dopadů regulace. V poslední části je popsána návaznost legislativního …více
Abstract:
This bachelor thesis on the topic „The Legislative process in Czech republic“ deals with the description of the legislative process in the Czech republic from its beginning, the roles of individual subjects and provides exceptions to the standard legislative process. Another part is devoted to relatively new phenomenon of the legislative process, and that is the RIA, the Regulatory Impact Assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zoran Nerandžič
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS