Bc. Lucie Klimentová

Diplomová práce

Zahraniční studenti na českých veřejných vysokých školách

Foreign students on the Czech public universities
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zahraniční studenti na českých veřejných vysokých školách“ je hodnocení ekonomických aspektů a dopadů studia zahraničních studentů na českých vysokých školách a formulace prognóz dalšího vývoje. V teoretické části je popsán systém českého vysokého školství a vymezeno postavení zahraničních studentů. Dále jsou představeny způsob financování vysokých škol a ekonomické aspekty …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Foreign students at the Czech public universities” is the evaluation of economic aspects and impacts of the studies of foreign students at the Czech public universities and the formulation of predictions of the future development. The theoretical part describes the system of Czech higher education and the position of foreign students. Subsequently, the system of financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta