Vojtěch Gloser

Bakalářská práce

Přestupní uzly a jejich vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Transport nodes and their equipment for people with limited mobility or orientation.
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou bezbariérovosti přestupních uzlů v Olomouci a Zábřehu na Moravě, analýzou přestupních časů a návrhy úprav v daných uzlech.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of transport nodes in Olomouc and Zábřeh na Moravě, analysis of transfer time intervals and suggestions of adjustments in chosen transport nodes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gloser, Vojtěch. Přestupní uzly a jejich vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů