Mgr. Pavel Kachlík

Bakalářská práce

Ideologie propagandy v umění československého socialistického realismu jako nástroj manipulace

The Ideology of Propaganda in Art of Czechoslovak Socialist Realism as an Instrument of Manipulation
Anotace:
Práce si dává za úkol náhled do československé kulturní politiky v letech 1948 – 1958, což je období označováno jako socialistický realismus. Za použití dobové i současné literatury je cílem vymezit ideologii v kontextu propagandy uměním. V kapitolách textu budou aplikovány rozbory prvků ideologie na konkrétních dílech umělců Ondřeje Sekory a Miloše Axmana, které můžeme označit za umělce socialistického …více
Abstract:
The aim of this thesis is to give an insight into the Czechoslovak cultural politics within the years 1948–1958, which is the period called socialist realism. With the help of contemporary sources and the literature on the subject, the actual aim is to define ideology in the context of propaganda by means of works of art. Individual chapters deal with the analyses of ideology components on the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia