Bc. Lukáš Korbel, DiS.

Master's thesis

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Imposing Sanctions in the Offence Proccedings in the Area of Road Safety and Traffic Flow on Roads
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na úsek správního práva trestního konkrétně pak na právo přestupkové. Jejím cílem je kriticky a analyticky popsat, zhodnotit právní úpravu v dané oblasti, přiblížit problematiku sankcionování přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích v rámci přestupkového řízení a to ať již jde o samotnou hranici sazby sankcí pokut, hranici zákazu činnosti, …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the section of the administrative criminal law, specifically then is devoted to issues of administrative law relating to delicts. The purpose of this thesis is to analytically describe, evaluate legislation in this field, describe the issue punishing in the field of transport with focus on substantive aspects of infractions against road safety and highway traffic flow …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedúci: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta