Mgr. Dita Raková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Medical rehabilitation program and process after arthroplasty of a hip joint
Anotace:
Tato práce pojednává o problematice totální endoprotézy kyčelního kloubu. Je členěna do 3 částí, obecné, speciální a kasuistiky. Část obecná zahrnuje anatomický popis a kineziologii kyčelního kloubu, typy endoprotéz, materiály z nichž jsou vyrobeny, operační přístupy a v neposlední řadě případné komplikace spojené s implantací totální endoprotézy. Speciální část je věnována možnostem využití jednotlivých …více
Abstract:
This paper is a discussion on the subject of total hip joint replacement. It is divided into three sections: general section, specialty section and case report section. The general section includes an anatomic description, kinesiology of the hip joint, different types of replacements and their materials. Furthermore, the section describes various surgical methods as well as the possible complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová
  • Oponent: doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta