Bc. Martin Štosek

Diplomová práce

Metodika vyšetřování dopravních nehod

Methods of Investigation of Traffic Accidents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou metodiky vyšetřování dopravních nehod a souvisejících pojmů, které jsou důležité k základnímu pochopení problematiky a jejímu možnému užití v praxi. Hlavním cílem práce je prezentovat teoretické poznatky o metodice vyšetřování dopravních nehod a objasnit čtenáři základní pojmy týkající se tohoto tématu. První, teoretická část, se bude zabývat pojmem, charakteristikou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with methods of investigation of traffic accidents and related terms which are important for basic understanding of the issue and possible use of methods of investigation in practice. The main aim of this thesis is to present theoretical knowledge about the metods of investigation of traffic accidents and to clarify basic terms related to the issue to the reader. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace