Theses 

Characteristics of the Language of Advertising: Profanity in Contemporary Advertising – Simona VERNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Simona VERNEROVÁ

Bakalářská práce

Characteristics of the Language of Advertising: Profanity in Contemporary Advertising

Characteristics of the Language of Advertising: Profanity in Contemporary Advertising

Abstract: The thesis concentrates on aspects causing an advertisement to be seen as inappropriate and insulting to the public. In the theoretical part, terms such as advertisement and profanity are described. In the subsequent chapters there is a list of significant linguistic and visual signs, which are considered crucial for the purposes of the analysis. The practical part focuses on the analysing all aspects related to profanity in the language of advertising. The research sample consisted of twenty-two advertisements, each featuring certain elements of profanity.

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na hledání všech aspektů, kvůli kterým může být reklama vnímána společností jako nevhodná, urážející a vulgární. V teoretické části jsou definovány pojmy reklama a profanace. V následujících kapitolách je výčet důležitých lingvistických a vizuálních projevů, které jsou pro tuto analýzu stěžejní. Praktická část se zabývá rozborem všech aspektů, které souvisí s profanací v reklamě. Analýza zahrnuje dvacet dva reklam, z nichž každá vykazuje určité prvky profanace.

Keywords: reklama, profanace, tabu, lingvistické prvky, vizuální prvky

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Čechová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31775 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

VERNEROVÁ, Simona. Characteristics of the Language of Advertising: Profanity in Contemporary Advertising. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz