Ing. Kristýna Rolečková

Diplomová práce

Hodnocení a motivace pracovníků v podniku

Evaluation and motivation of employees in company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení a motivace pracovníků v podniku“ je analýza a rozbor zaměstnaneckých benefitů ve zvoleném podniku. Cílem práce je navrhnout projekt na zlepšení. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o motivaci zaměstnanců, s kterou se pojí hodnocení a odměňování. V praktické části je představen vybraný podnik a následně provedené empirické šetření. Na základě …více
Abstract:
The subject of the thesis titled „Evaluation and motivation of employees in company“ is an analysis of employee benefits in a selected company. The aim of the work is to design a project to improve. The theoretical part focuses on knowledge of the professional literature about employee motivation which is associated with the evaluation and the remuneration. In the practical part a selected company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Snopek
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta