Bc. Zita Macháčková

Diplomová práce

Mikrosimulační modely v hodnocení nákladové efektivity preventivních programů

Microsimulation models in evaluation of preventive programmes cost-effectiveness
Anotace:
V této diplomové práci jsem nejprve uvedla obecné informace o preventivních programech zhoubných nádorů v ČR s detailnějšími informacemi o programu prevence rakoviny prsu. Dále jsem vytvořila přehled českých i zahraničních standardů pro hodnocení nákladové efektivity preventivních programů a srovnala dva základní přístupy k této analýze: kohortový a mikrosimulační model. V následující části práce jsem …více
Abstract:
In this thesis, I first mentioned about general information on carcer prevention programs in the Czech Republic with detailed information breast cancer prevention program. Further I created a list of Czech and international standards for cost-effectiveness alalysis of prevention programs and compared two basic approaches to this analysis: cohort and microsimulation model. In the next part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta