Jakub PAVLÍK

Bachelor's thesis

Identifying and Analysing Team Roles in a Czech Company

Identifying and Analysing Team Roles in a Czech Company
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis was to analyze and identify team roles using theory of M. Belbin at BM Point Ltd. In the first part I focused on the theory of team, team work and team roles theory by M. Belbin. In the practical part I evaluated the questionnaires. I found out which roles members of the team represent and gave recommendations for improving the quality of cooperation at BM …viac
Abstract:
Hlavní cíl této bakalářské práce byla analýza a rozpoznání týmových rolí podle teorie M. Belbina ve společnosti BM Point s.r.o. V první části jsem se zaměřil na teorii týmu, týmové práce a týmových rolí podle teorie M. Belbina. V praktické části jsem vyhodnocoval dotazníky. Zjistil jsem, jaké role zastávají členové tohoto týmu a dal doporučení ohledně zlepšování kvality spolupráce ve společnosti BM …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zverejniť od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Atcheson

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍK, Jakub. Identifying and Analysing Team Roles in a Czech Company. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration