Sára Mühlpachrová

Bakalářská práce

Ranivý účinek a ranivý potenciál střely (střepiny) a metody jejich kvantifikovaného hodnocení

The wound effect and the wounding potential of the bullet (shrapnel) and the metods of their quantified evaluation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Ranivého účinku a potenciálu střely (střepiny) a metodami jejich kvantifikovaného hodnocení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se zejména na dopad ranivého účinku a potenciálu malorážové střely na organismus zasaženého člověka. Dále se práce soustředí na složky ranivého účinku, faktory ranivého potenciálu a především na principy …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the projectile wound effect and potential (shrapnel) and the methods of their quantitative evaluation. The thesis is divided into a theoretical and a practical part and focuses mainly on the impact of the wounding effect and potential of small-caliber projectiles on the human body. Furthermore, the thesis summarizes the components of the wounding effect and the factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Prchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS