Bc. Tímea Kovácsová

Bakalářská práce

Srovnání tělesné kompozice dětí staršího školního věku ve městě a městysech v závislosti na jejich životním stylu

Comparison of body composition of school children in a town and township depending on their lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce srovnává tělesnou kompozici žáků staršího školního věku ve městě a na vesnici v závislosti na jejich životním stylu. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol, které se postupně zabývají popisem staršího školního věku a základními pojmy. Dále je v této části popsán denní režim, výživa, pohyb a v poslední řadě tělesná kompozice dětí tohoto věku. Praktická část se skládá ze dvou …více
Abstract:
Bachelor thesis compares body composition of older primary school pupils in towns and township, based on their lifestyle. Theoretical part is divided into several chapters, which deal with description of older primary school age and basic terms. Following, daily schedule, nutrition, physical excercise and most of all, body composition of children is described. Practical part consists of two chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta