Theses 

Z hospodářských a sociálních dějin moravských Židů: Víno a vinohrady jako hospodářská a religiózní součást života mikulovských Židů v 16. a 17. století – Bc. Lucie BAŇAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Judaistika -Historie

Bc. Lucie BAŇAŘOVÁ

Diplomová práce

Z hospodářských a sociálních dějin moravských Židů: Víno a vinohrady jako hospodářská a religiózní součást života mikulovských Židů v 16. a 17. století

From the economic and social history of Moravian Jews: Wine and vineyards as an economic and religious part of Jewish life in Mikulov in 16th and 17th century

Anotace: Diplomová práce se věnuje tématu židovského vinařství v Mikulově v 16. a 17. století. Snaží se zachytit, v jakém rozsahu si Židé košer víno, potřebné k náboženským účelům, zajišťovali sami, díky vlastnictví vinohradů a pěstování vinné révy, a na kolik si naopak víno obstarávali obchodem. Oba případy jsou zkoumány na pozadí zemské a vrchnostenské legislativy a židovských tradic a nařízení. Téma je zpracováno hlavně na základě studia pramenů, které byly načerpány v Moravském zemském archivu v Brně nebo díky přepisům vydaným v odborných publikacích.

Abstract: The thesis deals with the Jewish wine industry in 16th and 17th century in Mikulov. It tries to portray how Jews gained the kosher wine needed for their religious purposes to what extent it was based on their own wine production enabled by possessing the vineyards and cultivating the grapevine or on the obtaining the wine by trade. The thesis examined both mentioned alternatives on the background of the provincial and authoritative legislation and Jewish traditions and orders. Particular attention is paid to the study of historical sources in the Moravian provincial archive in Brno and to the transcriptions edited in specialized publications.

Klíčová slova: Židé, Mikulov, víno, vinohrady, tradice, obchod

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 18. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Tamás Visi, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BAŇAŘOVÁ, Lucie. Z hospodářských a sociálních dějin moravských Židů: Víno a vinohrady jako hospodářská a religiózní součást života mikulovských Židů v 16. a 17. století. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:49, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz