Theses 

Podnikatelská specifika tureckého hospodářství z pohledu přímých zahraničních investic – Ing. Marek Gurin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Marek Gurin

Diplomová práce

Podnikatelská specifika tureckého hospodářství z pohledu přímých zahraničních investic

Business Specifics of the Turkish Economy from the Perspective of Foreign Direct Investment

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním podnikatelských specifik tureckého hospodářství z hlediska přímých zahraničních investic. Cílem předkládané diplomové práce je zhodnotit prostřednictvím vhodných metod, zda lze Turecko považovat za perspektivní a atraktivní cíl pro zahraniční investory. Za tímto účelem je provedena PEST analýza Turecké republiky, která je významným nástrojem při rozhodování podniku o vstupu na zahraniční trh. Dále je věnována pozornost posouzení specifických podmínek vstupu zahraničního kapitálu, a to především s akcentem na nový vládní systém investičních pobídek, jakožto motivační nástroj pro podporu přímých zahraničních investic v Turecku. V poslední části práce je analyzován vývoj přímých zahraničních investic a jejich struktury v Turecké republice v letech 2002 2013. Nedílnou součástí této analýzy je zhodnocení přímých zahraničních investic do turecké ekonomiky v širším mezinárodním kontextu.

Abstract: The diploma thesis examines the business specifics of the Turkish economy in terms of foreign direct investment. The goal of thesis is to evaluate, using an appropriate methods, whether Turkey can be considered as a promising and attractive destination for foreign investors. For this purpose the PEST analysis of Turkish Republic is performed, which is an important tool for a company to decide whether or not to enter foreign market. Further, the attention is paid to assessment of the specific conditions of foreign capital entry, especially focusing on a new system of government investment incentives as a motivational tool for a boost of a foreign direct investment in Turkey. In the last part of the thesis the development of foreign direct investment and its structure in Turkish Republic in years 2002 - 2013 is analyzed. Integral part of this analysis is evaluation of foreign direct investment to the Turkish economy in a broader international context.

Klíčová slova: Investiční pobídky, PEST analýza, přímé zahraniční investice, podnikatelské prostředí, struktura FDI.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
  • Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31342 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Gurin, Marek. Podnikatelská specifika tureckého hospodářství z pohledu přímých zahraničních investic. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:39, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz