Zdena KORITENSKÁ

Bakalářská práce

Celková a svodná anestezie v porodnictví - dříve a dnes

General and conduction anaesthetic in a pregnancy - before and nowadays
Anotace:
Obsah mé bakalářské práce tvoří historie anestesie v porodnictví, od jejího vzniku až po současnost. Dále se zmiňuji o vybraných metodách anestesie. Tyto metody jsou zvoleny záměrně, jsou nejužívanější v porodnictví. Po té následuje praktická část, která byla vytvořena dotazníkovou formou. V této části se zaměřuji na průzkum o četnosti užívání porodnické anestesie, tak jak je podávaná dnes a jak byla …více
Abstract:
Content of my thesis consists of texts on the history of obstetric anesthesia, from its inception to the present. Then, there are texts of selected methods of anesthesia. These methods are chosen deliberately, are most commonly used in obstetrics. Followed by a practical part, which was created through a questionnaire. This section will focus on research on frequency of use of obstetrical anesthesia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Jan Divák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORITENSKÁ, Zdena. Celková a svodná anestezie v porodnictví - dříve a dnes. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář