Kateřina Bínová

Bachelor's thesis

Zdravotní stav populace České republiky

The state of population health in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl na základě vybraných ukazatelů zhodnotit zdravotní stav populace České republiky se zaměřením na problematiku rizikových faktorů. V první části se práce soustředí na teoretickou oblast zdraví, na jeho definici, determinanty a další důležité pojmy jako je podpora zdraví, prevence a způsoby získávání dat o zdravotním stavu v České republice i Evropě a jejich analyzování …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the state of health of people in the Czech Republic targetting the problems of risk factors. The first, theoretical part concerns the definition and description of health and health related terms such as health, the determinant of health and other important terms like health support, gathering information or prevention. The second part is dedicated to evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Jitka Langhamrová
  • Reader: Kornélia Svačinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76913