Klára Latináková

Bakalářská práce

Nativní reklama na sociálních sítích

Native advertising on social networks
Anotace:
LATINÁKOVÁ KLÁRA. Nativní reklama na sociálních sítích. Brno, 2019. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání nativní a bannerové reklamy na sociálních sítích. Za pomoci užití eye-trackingové technologie a hloubkového rozhovoru bylo zkoumáno, jak uživatelé sociálních …více
Abstract:
LATINÁKOVÁ KLÁRA. Native advertising on social networks. Brno, 2019. Bachelor‘s thesis. Mendel University in Brno. Faculty of Bussiness and Economics. Thesis supervisor Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. This bachelor’s thesis deals with the subject of comparing native and banner advertising on social networks. The thesis used eye-tracking technology and depth interviews to research how the users of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický