Bc. Jitka VIKTURNOVÁ

Diplomová práce

Naturalismus v povídkách Karla Šlejhara, Josefa Merhauta a Zikmunda Wintera.

The Naturalism in the Short Stories of K. Šlejhar, Josef Merhaut and Zikmund Winter.
Anotace:
Diplomová práce se v první části zabývá realismem a naturalismem v Evropě i v českém prostředí. Druhá část je tvořena analýzou děl Černá pole, Kuře melancholik a Peklo. Teoretická část práce pojednává o proměnách podoby světa, vývoji kultury a literatury v devatenáctém století. Zaměřuje se především na vývoj realismu a naturalismu v českém prostředí i v Evropě. Zvláštní pozornost věnuje práce v podkapitole …více
Abstract:
The diploma thesis deals with realism and naturalism in Europe and the Czech environment. The second part consists of analysis of the works of Černá pole, Kuře melancholik and Peklo. The theoretical part of this thesis is focused on changes in the form of the world, the development of culture and literature in the nineteenth century. It is mainly about the development of realism and naturalism in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIKTURNOVÁ, Jitka. Naturalismus v povídkách Karla Šlejhara, Josefa Merhauta a Zikmunda Wintera.. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nr8g0a nr8g0a/2
10. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.