Bc. Martina Matyášová

Diplomová práce

Poruchy příjmu potravy aneb fyzický vzhled mládeže jako důležitý aspekt sebepojetí

Eating disorders alias physical appearance of young people as an important aspect of their conception
Anotace:
Diplomová práce „Poruchy příjmu potravy aneb fyzický vzhled mládeže jako důležitý aspekt sebepojetí“ pojednává, jak je z názvu patrno, o psychopatologickém způsobu stravování. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a výzkumnou. Teorie se zaměřuje na popisnou charakteristiku poruch příjmu potravy v globálním náhledu. Zachycuje historický kontext a současné pojetí patologických poruch příjmu …více
Abstract:
Diploma thesis „Eating disorders alias physical appearance of young people as an important aspect of their conception “ deals with as is title says about psychopathological method of feeding. The thesis is divided to two main sections – theoretical and experimental. The theory is focus on descriptive characteristic of eating disorders in global perspective. The historical context is captured in present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika