Ing. Eva Jankovská

Diplomová práce

Česká národní banka jako součást evropského systému centrálních bank

Czech National Bank as a part of European system of Central Banks
Anotace:
Predmtem diplomové práce Ceská národní banka jako soucást Evropského systému centrálních bank je rozbor cinností národní centrální banky, procesu integrace do Evropského systému centrálních bank a postavení centrální banky v evropském kontextu. Jsou rozebrány legislativní, organizacní a cinnostní zmeny po vstupu Ceské republiky do Evropské unie. Soucástí práce je i nástin budoucího vývoje centrálního …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis called Czech National Bank as part of European System of Central Banks is analysis of activities of the national central bank, integrative process to the European System of Central Banks and position of the central bank in the european context. The thesis describes legislative, organisation and activity changes after access to the European Union. Part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta