David BROŽ

Bakalářská práce

Analýza interakce proteinu p53 se sekvencemi bez p53CON.

Analysis of interactions of p53 protein with sequences not containing p53CON.
Anotace:
Nádorový supresorový protein p53 je zodpovědný za udržení integrity genomu regulací buněčného cyklu, opravou DNA nebo vyvoláním apoptózy. Funkce proteinu p53 je spojena se sekvenčně specifickou vazbou na p53CON a sekvenčně nespecifickou vazbou na otevřené lokální struktury. V rámci této práce byla studována sekvence 9-7, která neobsahuje p53CON, ale vykazuje zvýšenou afinitu vůči proteinu p53. Pro …více
Abstract:
Tumor suppressor protein p53 is responsible for maintaining the genome integrity by regulation of cell cycle, DNA repairing or by induction of apoptosis. Function of the protein p53 is associated with its sequence- specific binding to p53CON and with sequence- nonspecific binding to local open structures. In this work was studied sequence 9-7, which doesn?t contain p53CON, but shows increased affinity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2012
Zveřejnit od: 21. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽ, David. Analýza interakce proteinu p53 se sekvencemi bez p53CON.. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta