Mgr. Kristýna Proksová

Bachelor's thesis

Zhodnocení populační afinity na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů

Population Affinity Assessment in Human Skull using Three-Dimensional Virtual Models
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením populační afinity z 3D modelů lidských lebek morfoskopickými i metrickými metodami s využitím počítačových programů. V práci je cílem zjistit, zda 3D model lebky může nahradit skutečnou lebku a umožní získat srovnatelné informace o etnické příslušnosti. V praktické části jsou hodnoceny lebky a dolní čelisti, které byly ke studiu předány již v digitální podobě …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with population affinity assessment in human skull if they are represented solely by 3D virtual models. The assessment was carried out using morphoscopic and PC – aided metric methods. The main goal aims to find out if the 3D model of a skull can substitute a real skull and if it enables to provide information about ethnical origin. The studied sample consisted of 3D models …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Anthropology / Anthropology