Michal Koža

Diplomová práce

The challenge of implementing TPS in the Czech Republic: A study in cross-cultural management

Výzva implementace TPS v České republice: studie v mezikulturním managementu
Anotace:
Magisterská práce analyzuje možnost implementace Toyota Production System (TPS) v rámci poboček japonských firem v České republice. Zkoumá soulad mezi kulturními hodnotami českého a japonského managementu a hodnotami obsaženými v TPS. Za účelem vypracování studie bylo kontaktováno 79 firem, ze kterých bylo získáno 108 odpovědí od českých a japonských manažerů. Data z dotazníků ukazují, že čeští a japonští …více
Abstract:
This master's thesis analyzes the possibilities of implementation of Toyota Production System within Japanese subsidiaries in Czech Republic. It explores the fit between the cultural values of Czech and Japanese management and the values incorporated in the Toyota Production System. In order to conduct the study, 79 companies were contacted, and survey responses from a total of 108 Czech and Japanese …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Richard Brunet-Thornton
  • Oponent: Vladimír Bureš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44230