Bc. Veronika Uhliarová

Bakalářská práce

Teas in Czech gastronomy

Teas in Czech gastronomy
Anotace:
Bakalárska príca s názvom "Čaje v českej gastronómii" nám podáva prehľad o čajovej ponuke, servise v hoteloch a reštauráciách a postojoch zákazníkov reštaurácií k čajovej ponuke a servise v nich. Teoretická časť práce je venovaná analýze teoretického povedomia o čajoch. Primárne zdroje sa zbrierali z rozhovorov a dvoch prieskumov. V analytickej časti sú zostavené dva dotazníky. Prvý sa zameriava na …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled “Teas in Czech gastronomy” gives an overview of tea offers, service provided in hotels and restaurants, and attitudes of restaurant customers toward tea offer and service in them. The theoretical part of work is dedicated to the analysis of theoretical awareness about teas. Primary data were collected from interviews and two surveys. In the analytical part, two questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/kvmqt/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospitality Management / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma