Bc. Veronika Uhliarová

Bachelor's thesis

Teas in Czech gastronomy

Teas in Czech gastronomy
Abstract:
Bakalárska príca s názvom "Čaje v českej gastronómii" nám podáva prehľad o čajovej ponuke, servise v hoteloch a reštauráciách a postojoch zákazníkov reštaurácií k čajovej ponuke a servise v nich. Teoretická časť práce je venovaná analýze teoretického povedomia o čajoch. Primárne zdroje sa zbrierali z rozhovorov a dvoch prieskumov. V analytickej časti sú zostavené dva dotazníky. Prvý sa zameriava na …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled “Teas in Czech gastronomy” gives an overview of tea offers, service provided in hotels and restaurants, and attitudes of restaurant customers toward tea offer and service in them. The theoretical part of work is dedicated to the analysis of theoretical awareness about teas. Primary data were collected from interviews and two surveys. In the analytical part, two questionnaires …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Zelený

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Hospitality Management / Hospitality Management