Bc. Lenka Žáková

Diplomová práce

Připravenost budoucích učitelů na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Readiness of future teachers for education pupils with special educational needs
Anotace:
Diplomivá práce "Připravenost budoucích učitelů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zabývá kompetencemi, znalostmi a postoji učitelů pro inkluzivní výchovu. Teoretická část popisuje podmínky inkluzivního vzdělávání a přípravu budoucích učitelů pro inkluzi. Praktická část je věnována realizovanému výzkumnému šetření. integrované vzdělávání inkluzivní vzdělávání žák se speiálními …více
Abstract:
Diploma thesis "Readiness of future teachers for education pupils with special educational needs" deals with competences, knowledge and attitudes of future teachers for inclusive education. Theoretical part describes terms of inclusive education. Practical part focus on realized research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta