Bc. Tomáš Chytráček

Diplomová práce

Implementace systému managementu kvality dle požadavků normmy ISo 9001 ve společnosti KROS spol.s.r.o.

Implementation of Quality Management System according to ISO 9001 in KROS spol.s.r.o.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se normy ČSN ISO 9001 a její zavedení v konkrétní firmě KROS spol. s r.o.. První část práce se zabývá samotnou normou ISO 9001. Ve stručnosti poskytuje přehled historie normy a důvody, proč vlastně norma vznikla, přístupy k managementu kvality a návazně k systému managementu kvality podle normy ISO 9001. Tato úvodní pasáž dává věrný obraz o …více
Abstract:
The graduation theses are focused on the issues regarding standard ČSN ISO 9001 and its introduction in existing company KROS spol. s r.o. (company with limited liability). The first part of theses is dealing with standard ISO 9001 itself. In a nutshell shows an overview of standard history as well as the reasons why the standard has been developed, the quality management attitude and the approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Kánská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní