Bc. Tomáš Chytráček

Master's thesis

Implementace systému managementu kvality dle požadavků normmy ISo 9001 ve společnosti KROS spol.s.r.o.

Implementation of Quality Management System according to ISO 9001 in KROS spol.s.r.o.
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se normy ČSN ISO 9001 a její zavedení v konkrétní firmě KROS spol. s r.o.. První část práce se zabývá samotnou normou ISO 9001. Ve stručnosti poskytuje přehled historie normy a důvody, proč vlastně norma vznikla, přístupy k managementu kvality a návazně k systému managementu kvality podle normy ISO 9001. Tato úvodní pasáž dává věrný obraz o …more
Abstract:
The graduation theses are focused on the issues regarding standard ČSN ISO 9001 and its introduction in existing company KROS spol. s r.o. (company with limited liability). The first part of theses is dealing with standard ISO 9001 itself. In a nutshell shows an overview of standard history as well as the reasons why the standard has been developed, the quality management attitude and the approach …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Kánská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní