Theses 

Školní připravenost dítěte z pohledu učitelek mateřských škol – Veronika Malá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Veronika Malá

Bakalářská práce

Školní připravenost dítěte z pohledu učitelek mateřských škol

The preschool teacher´s perspective on the child´s school readiness

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice školní připravenosti dítěti z pohledu učitelek mateřských škol. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Část teoretická je zaměřena zejména na všeobecný popis dané problematiky školní připravenosti a školní zralosti pomocí zpracování odborných zdrojů. Součástí této části bylo také popsat ukotvení v legislativě z hlediska odkladu školní docházky či zápisu do základní školy. Praktická část se věnuje popisu zjištění z kvalitativně orientovaného výzkumného šetření, jak učitelky mateřských škol vnímají komplexnost přípravy dětí předškolního věku pro vstup do základního vzdělávání, dále odhaluje strategie rozvoje dětí učitelkami mateřských škol v oblasti školní připravenosti, a odkrývá možné aspekty ovlivňující školní připravenost pohledem učitelek.

Abstract: Bachelor thesis deals with the issue of child´s school readiness from the preschool tea-chers´s perspective. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theo-retical part is focused mainly on general description of the issue of school readiness and school maturity by processing of professional specialized sources. A part of this was also a description of anchoring in legislation in terms of school attendance delay or enrolment to the school attendance. The practical part is devoted to the observation of how kindergarten teachers perceive the level of school readiness of preschool children, to try to describe stra-tegies for the development of nursery school teachers in the area of school readiness, and to reveal possible aspects influencing school readiness.

Klíčová slova: školní připravenost, školní zralost, zápis ke školní docházce, odklad školní docházky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Petrů Puhrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47897 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Malá, Veronika. Školní připravenost dítěte z pohledu učitelek mateřských škol. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz