Theses 

Etika a korektnost v reklamě – Lia GÉCZYOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Retail Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Lia GÉCZYOVÁ

Bachelor's thesis

Etika a korektnost v reklamě

Ethics and Correctness in Advertising

Anotácia: Předložená práce "Etika a korektnost v reklamě" je zaměřena na problematiku etičnosti v reklamě. V práci jsou vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky jako je reklama, etika a morálka. Dále je vysvětlena problematika regulace reklamy z hlediska legislativy, samoregulace a její principy fungování. V práci jsou uvedeny některé příklady kontroverzních témat v reklamě, které jsou prezentovány na konkrétních příkladech. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, na základě kterého byly získány potřebné informace ke zjištění současné situace vztahu spotřebitelů k reklamě a stanovení doporučení na základě získaných informací.

Abstract: The presented work "Ethics and Correctness in Advertising" is focused on the problems of ethics in advertising. Basic terms concerning these issues such as advertising, ethics and morality, are defined in this work. Next, the regulations in advertising in terms of legislation, self-regulation and its principles of operations are explained. In the work there are some examples of controversial topics in advertising presented on the specific examples. The practical part deals with the questionnaire survey through which the necessary information for describing the present situation between consumers and advertising and for defining recommendations based on the acquired information was acquired.

Kľúčové slová: reklama, etika, morálka, kodex, regulace

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lenka Čechurová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57552 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

GÉCZYOVÁ, Lia. Etika a korektnost v reklamě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 2. 2019 21:48, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz