Bc. Dominik Banáš

Diplomová práce

Vliv oxidačního stresu na respirační řetězec bakterie Paracoccus denitrificans

The influence of oxidative stress on the respiration chain of the bacteria Paracoccus denitrificans
Abstract:
In this diploma thesis we focused on the influence of an oxidative stress caused by an oxidative stressor methyl viologen (MV) on two bacterial strains of a bacterium Paracoccus denitrificans, a wild type (Pden_1222) and FnrP- (Pden_2921, FnrP deficient mutant). The portfolio of known effects of the methyl viologen on the growth of the bacterium Paracoccus denitrificans, which manifests itself in a …více
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa zaoberáme vplyvom oxidačného stresu vyvolaného oxidačným stresorom metylviologénom (MV) na dva kmene baktérie Paracoccus denitrificans, divoký kmeň (Pden_1222) a FnrP- kmeň (Pden_2921, kmeň deficientný v proteíne FnrP). Portfólio známych účinkov metylviologénu na rast baktérie Paracoccus denitrificans, ktoré sa prejavuje v jej spomalenom raste počas kultivácie, bolo rozšírené …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie